TNN พบสารแคดเมียมใน 8 คนงาน สสจ. สั่งเฝ้าระวัง ชุมชนใกล้เคียงเสี่ยง

TNN

สังคม

พบสารแคดเมียมใน 8 คนงาน สสจ. สั่งเฝ้าระวัง ชุมชนใกล้เคียงเสี่ยง

พบสารแคดเมียมใน 8 คนงาน สสจ. สั่งเฝ้าระวัง ชุมชนใกล้เคียงเสี่ยง

ตรวจพบ "แคดเมียม" เกินค่ามาตรฐานในคนงาน 8 คน สสจ. เร่งหาที่มา เผยผลตรวจรอบ 2 ชุมชนใกล้เคียง 9 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจปัสสาวะของคนงานโรงงานในตำบลบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีถึง 8 คน ที่มีปริมาณสารแคดเมียมในปัสสาวะสูงเกินมาตรฐาน แม้ว่าจะยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ


ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประสานให้คนงานทั้ง 8 คน รวมถึง 8 คนที่เหลือเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อประเมินสภาพร่างกายและแนวทางการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 


นอกจากนี้ ทางสาธารณสุขยังเตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรค เพื่อลงพื้นที่สอบสวนและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โดยจะเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค-บริโภค และอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียม


ด้านกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีคนงานชาวต่างชาติ 4 คน และประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ อีก 20 คน ได้ทำการตรวจสุขภาพและเก็บตัวอย่างเลือด-ปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารแคดเมียม 


ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่โดยรอบโรงงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมเพิ่มเติม โดยจะทราบผลในอีกประมาณ 1 สัปดาห์ 


ทางการแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตโรงงาน และหากเกิดการสัมผัสกับสารเคมี ให้รีบหลบไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ล้างตา และดื่มน้ำมากๆ รวมถึงหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง