TNN อนุทิน กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศลงพื้นที่สอดส่องแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

TNN

สังคม

อนุทิน กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศลงพื้นที่สอดส่องแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

อนุทิน กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศลงพื้นที่สอดส่องแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

"อนุทิน" กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศลงพื้นที่สอดส่องพร้อมมีคำสั่งเข้มกิจกรรมต้นตอฝุ่น PM 2.5 เผยปภ. วางหลักปฏิบัติเวียนถึงทุกจังหวัดด่วน

"อนุทิน" กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศลงพื้นที่สอดส่องพร้อมมีคำสั่งเข้มกิจกรรมต้นตอฝุ่น PM 2.5 เผยปภ. วางหลักปฏิบัติเวียนถึงทุกจังหวัดด่วน


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้มีข้อกำชับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญลำดับต้นๆ กับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละลอง PM2.5 ที่ขณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน และเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง


"ท่านอนุทิน ได้มีข้อกำชับท่านผู้ว่าฯ ทุกท่านให้ช่วยเน้นลงพื้นที่และสั่งการให้มีการลดการกระทำกิจกรรมใดใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่นพิษตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการออกมาตรการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันฝุ่นพิษอย่างจริงจัง โดยตอนนี้ท่านอธิบดีกรมป้องกันภัยกำลังทำหนังสือเวียนเพื่อทำความเข้าใจและหลักปฏิบัติภายในวันนี้" น.ส.ไตรศุลี กล่าว


โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมาได้ นายอนุทิน ได้เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม โดยปัญหาฝุ่นละอองข้ามแดนเป็นหนึ่งในประเด็นที่นายอนุทิน กำชับให้ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้นทุกปี


นอกจากนี้ รมว.มหาดไทย ได้ย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอื่น ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับทางตำรวจ อัยการ และกระทรวงการคลัง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดที่ได้นำเจ้าหนี้กับลูกหนี้เข้ามาเจรจากันจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอขับเคลื่อนต่อไปให้สำเร็จต่อไป


พร้อมกันนี้ รมว.มหาดไทย ได้รับฟังผลการขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญของ รมว.มหาดไทยในพื้นที่จ.เชียงราย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขให้การผลักดันนโยบายเกิดเป็นรูปธรรมและเดินหน้าต่อไป ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้, น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายประชาชน, การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ, การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การบริการประชาชนแบบ One Stop Service, พลังงานสะอาด, อากาศสะอาด, การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ การสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรีมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ภาพจาก กระทรวงมหาดไทย / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง