TNN online ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 รีบเลยถึงสิ้นปีนี้

TNN ONLINE

สังคม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 รีบเลยถึงสิ้นปีนี้

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 รีบเลยถึงสิ้นปีนี้

ประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 อย่าลืมฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ถึงสิ้นปีนี้

ประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 อย่าลืมฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ถึงสิ้นปีนี้


เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ประกาศ สิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้ ประกันสังคมห่วงใย เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมาพร้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งกลุ่มผู้สูงวัย ยิ่งต้องพึงระวังสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ

ประกันสังคมอยากชวนให้ชาวผู้ประกันตน ทั้งม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มาใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 นั้น คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ “ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับ 

สถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ 

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง