TNN online "พันธบัตรสุขใจให้ออม" เปิดขายแล้ววันนี้! ซื้อได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย?

TNN ONLINE

สังคม

"พันธบัตรสุขใจให้ออม" เปิดขายแล้ววันนี้! ซื้อได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย?

พันธบัตรสุขใจให้ออม  เปิดขายแล้ววันนี้! ซื้อได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย?

"พันธบัตรสุขใจให้ออม" เปิดขายแล้ววันนี้! 4.5 หมื่นล้าน ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

"พันธบัตรสุขใจให้ออม"  เปิดขายแล้ววันนี้! ซื้อได้ที่ไหนบ้าง เช็กเลย? 


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีช่องทางจำหน่าย 2 ช่องทาง  วิธีซื้อ  "พันธบัตรสุขใจให้ออม"  


1)จำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 45,000 ล้านบาท

 

นางสาวรัดชา กล่าวว่า ในส่วนของการจำหน่ายผ่านธนาคาร กระทรวงการคลังแจ้งเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 13 ธันวาคม 2565  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

1.ประชาชนทั่วไป จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท มี 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร

 

2.นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ First Come First Served

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.02-271-7999 ต่อ 5809 หรือโทร.02-265-8050 ต่อ 5307
ภาพ TNNONline  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง