TNN online วันหยุดยาว! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ "จอดรถฟรี" 2-6 ธ.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

วันหยุดยาว! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ "จอดรถฟรี" 2-6 ธ.ค.นี้

วันหยุดยาว! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ จอดรถฟรี 2-6 ธ.ค.นี้

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาว 2-6 ธันวาคม 2565 ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาว 2-6 ธันวาคม 2565 ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C


วันนี้( 28 พ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน ทั้งนี้ ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 

2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน 


ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ


ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


วันหยุดยาว! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ จอดรถฟรี 2-6 ธ.ค.นี้ ภาพจาก Suvarnabhumi Airport


 


วันหยุดยาว! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ จอดรถฟรี 2-6 ธ.ค.นี้ ภาพจาก Suvarnabhumi Airport

 
ที่มา Suvarnabhumi Airport

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง