TNN online รอเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลลงทะเบียนครั้งสุดท้าย 25 พ.ย.

TNN ONLINE

สังคม

รอเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลลงทะเบียนครั้งสุดท้าย 25 พ.ย.

รอเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลลงทะเบียนครั้งสุดท้าย 25 พ.ย.

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทั้งสิ้นกว่า 22 ล้านราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน


ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น การเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง // หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ


ขณะที่ โครงการฯ ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนนี้


สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม ปีหน้า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง