TNN online อย่าลืม! ลงทะเบียนใช้ "ไฟฟ้า 50 หน่วยฟรี" ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

TNN ONLINE

สังคม

อย่าลืม! ลงทะเบียนใช้ "ไฟฟ้า 50 หน่วยฟรี" ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

อย่าลืม! ลงทะเบียนใช้ ไฟฟ้า 50 หน่วยฟรี ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

รัฐบาลเตือน ปชช. ผู้มีรายได้น้อยรีบลงทะเบียนร่วมโครงการใช้ "ไฟฟ้า 50 หน่วยฟรี" ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

รัฐบาลเตือน ปชช. ผู้มีรายได้น้อยรีบลงทะเบียนร่วมโครงการใช้ "ไฟฟ้า 50 หน่วยฟรี" ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้


วันนี้( 25 ต.ค.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 นั้น


สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการค่าไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบัน (หรือมาตรการ 50 หน่วยไฟฟรี) และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน ที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2566 นั้น ขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการขยายเวลาลงทะเบียน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้  


อย่างไรก็ตาม ย้ำเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสิทธิ์รีบลงทะเบียนก่อนครบกำหนด สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ 


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ช่องทาง ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’  หรือรับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 7 เดือน

- เว็บไซด์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี คลิก http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

- เว็บไซด์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี คลิก https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/


วิธีการลงทะเบียน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2. กดยอมรับเงื่อนไข

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน, เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า, บิลประจำเดือน, จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

4.กดยืนยันข้อมูล


เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนที่มา เว็บรัฐบาล

ภาพจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง