TNN แพ้ฝุ่นมาทางนี้! กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 รพ.ดูแลกลุ่มเสี่ยง

TNN

สังคม

แพ้ฝุ่นมาทางนี้! กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 รพ.ดูแลกลุ่มเสี่ยง

แพ้ฝุ่นมาทางนี้! กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 รพ.ดูแลกลุ่มเสี่ยง

กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลในสังกัด 5 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศ

กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลในสังกัด 5 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศ


วันนี้ (20 ต.ค. 65) นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 20 - 25 ต.ค. 65 มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) กำลังปานกลางยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

ทำให้มีอากาศเย็น และเพดานอากาศต่ำลง การระบายฝุ่นละอองลดลง ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้ (20 ต.ค. 65) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น 

โดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 12 เขต ได้แก่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ยานนาวา ลาดกระบัง ประเวศ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา หนองแขม บางซื่อ คลองสามวา และบางพลัด โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 51-62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 

และฝุ่นละออง PM10 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 1 เขต ได้แก่ พระโขนง โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 

กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ให้บริการ จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศ 

ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว และให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตน ป้องกันการเกิดอาการของผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และติดตามสุขภาวะในระยะยาว ดังนี้ 


คลินิกมลพิษทางอากาศ 5 โรงพยาบาลสังกัด กทม.


1. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลกลาง 

เปิดให้บริการวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องตรวจคลินิกมลพิษ ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 0 2220 8000 ต่อ 10811 

2. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลตากสิน  

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ/วันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1426, 1430 

3. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 22 โทร. 0 2289 7225 

4. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0 2444 0163 ต่อ 8946 

5. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลสิรินธร 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ตรวจศัลยกรรม เบอร์ 11 ชั้น 1 โทร. 0 2328 6901 ต่อ 11434 

แพ้ฝุ่นมาทางนี้! กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 รพ.ดูแลกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล และรับข่าวสารการแจ้งเตือนผ่านทาง

     - www.bangkokairquality.com 

     - www.pr-bangkok.com

     - Facebook : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

     - Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

     - Facebook : กรุงเทพมหานคร

     - แอปพลิเคชัน AirBKK

เพื่อวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และระมัดระวังตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด.


ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ