TNN online พาณิชย์ยกระดับร้านอาหารธงฟ้าติดดาวขายราคา 35 บาททั่วประเทศ ลดค่าครองขีพปชช.

TNN ONLINE

สังคม

พาณิชย์ยกระดับร้านอาหารธงฟ้าติดดาวขายราคา 35 บาททั่วประเทศ ลดค่าครองขีพปชช.

พาณิชย์ยกระดับร้านอาหารธงฟ้าติดดาวขายราคา 35  บาททั่วประเทศ ลดค่าครองขีพปชช.

พาณิชย์เดินหน้าร้านอาหารธงฟ้าราคา 35 บาท เพิ่มทางเลือกช่วยลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมยกระดับเป็นธงฟ้าติดดาว


นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้จัดระดับคุณภาพร้านอาหารธงฟ้า พร้อมทั้งยกระดับร้านอาหารให้เป็น ‘ร้านอาหารธงฟ้าติดดาว’ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานของระบบการจัดอันดับร้านอาหารธงฟ้าที่ทางกรมการค้ากำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ความอร่อยของอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไปสะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารที่ผ่านการยกระดับให้เป็น “ร้านอาหารธงฟ้าติดดาว” ทั่วประเทศ มีจำนวน 449 ร้าน แบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 22 ร้าน ส่วนภูมิภาค 427 ร้าน 

 

สำหรับโครงการ “ร้านอาหารธงฟ้า” ปัจจุบันมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ  5,383 ร้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 556 ร้าน ในภูมิภาค 4,827 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” มีรายการอาหารที่ราคาจำหน่าย ไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง 


"ร้านอาหารธงฟ้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ "


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครหรือค้นหาร้านอาหารธงฟ้าได้ที่ https://thongfahfood.dit.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


ที่มา พาณิชย์ 

ภาพประกอบ   พาณิชย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง