TNN online เปิดวิธีการ ‘ใช้ส้วม’ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ปฏิบัติอย่างไรถูกหลักอนามัย

TNN ONLINE

สังคม

เปิดวิธีการ ‘ใช้ส้วม’ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ปฏิบัติอย่างไรถูกหลักอนามัย

เปิดวิธีการ ‘ใช้ส้วม’ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ปฏิบัติอย่างไรถูกหลักอนามัย

เปิดวิธีการ ‘ใช้ส้วม’ ขับถ่ายในพื้นที่น้ำท่วมขังเข้าห้องน้ำไม่ได้ ปฏิบัติอย่างไรถูกหลักอนามัยไม่แพร่เชื้อ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเวลานี้หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม บางแห่งมีน้ำท่วมขังยาวนานนับเดือน ประชาชนไม่ต้องการทิ้งบ้านไว้แม้น้ำจะท่วมสูง จึงยังคงเห็นมีคนที่อาศัย อยู่ภายในครัวเรือนจำนวนมาก แต่ระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการระบายในช่วงเวลาอันใกล้นี้ ทำให้ระบบส้วมของบ้านเรือนใช้งานไม่ได้เหมือนปกติ แต่ทุกคนต้องมีการขับถ่ายเป็นประจำในแต่ละวัน 


ดังนั้น การใช้ถุงดำ สำหรับกักเก็บอุจาระ จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับในช่วงวิกฤติน้ำท่วมขณะนี้ และให้ใช้ปูนขาวโรยในถุงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อการขับถ่ายแต่ละครั้ง เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับอุจจาระ จากนั้นให้มัดถุงดำให้แน่น  รอหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย และป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ที่มากับการปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำได้


“ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานราชการในพื้นที่จัดเตรียมส้วมลอยน้ำ หรือส้วมฉุกเฉินรองรับประชาชนในชุมชน  ที่ประสบภัยน้ำท่วม ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ตามจุดที่มีการให้บริการในพื้นที่ และขอความร่วมมือ ดูแลรักษาความสะอาดของส้วมหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง รวมทั้งให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด ลดความเสี่ยง     ของการเกิดโรคต่าง ๆ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว     

ข้อมูลจาก :  กรมอนามัย

ภาพจาก  :  AFP

ข่าวแนะนำ