TNN เปิด 5 ข้อห้าม "ร้านธงฟ้า" พบมีการทุจริต คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

TNN

สังคม

เปิด 5 ข้อห้าม "ร้านธงฟ้า" พบมีการทุจริต คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

เปิด 5 ข้อห้าม ร้านธงฟ้า พบมีการทุจริต คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

พาณิชย์ เตือนร้านธงฟ้าห้ามฉวยโอกาส รับแลกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากพบเพิกถอนสิทธิ-ดำเนินคดีตามกฎหมาย


เตือนร้านธงฟ้าห้ามฉวยโอกาส รับแลกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ร้านธงฟ้า เป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงสิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการซื้อสินค้า  ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 130,850 ร้านค้า และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป ว่า มีร้านธงฟ้าบางแห่งมีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น รับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการฯ เป็นเงินสด // ยึดบัตรสวัสดิการฯไว้ //คิดค่าบริการกับลูกค้าที่ชำระสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการฯ //ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า


ประกอบกับ วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรฯได้รับวงเงินเข้าบัตรฯ เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200-300 บาทต่อคน กรมการค้าภายใน จึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ป้องกันประชาชนถูกเอาเปรียบ พร้อมลงพื้นที่แจง 


"5 กฎเหล็กข้อห้ามร้านธงฟ้า" ได้แก่ 


1. ห้ามจำหน่ายบุหรี่/สุรา/เบียร์ให้ผู้ถือบัตร

2. ห้ามยึดบัตรฯ 

3. ห้ามรับ/แลกเป็นเงินสด 

4. ห้ามเอาเปรียบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและขายเกินราคาที่กำหนด

5. ห้ามบังคับการซื้อ/ขายสินค้า 


หากพบทำผิดจะได้รับบทลงโทษทันที


อย่างไรก็ตาม มีร้านธงฟ้าถูกเพิกถอนสิทธิไปแล้ว 123 ราย ซึ่งตรวจสอบพบการกระทำผิด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการฯ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า


ทั้งนี้ หากพบว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร จะมีโทษตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ภาพ TNNOnline  

ข่าวแนะนำ