TNN online "มาตรการช่วยค่าไฟ" ครม.อนุมัติ! ช่วยผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน

TNN ONLINE

สังคม

"มาตรการช่วยค่าไฟ" ครม.อนุมัติ! ช่วยผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน

มาตรการช่วยค่าไฟ ครม.อนุมัติ! ช่วยผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน

ครม.เคาะงบกลาง 9,128 ล้านบาท ช่วยผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

ครม.เคาะงบกลาง 9,128 ล้านบาท ดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางปี 2565-2566 วงเงิน 9,128 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ซึ่งทันในการคำนวณบิลค่าไฟช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้


โดยผู้ใช้ไฟที่รับได้รับความช่วยเหลือคิดเป็น 90% ของครัวเรือนทั้งหมด กระจายอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ)


ภาพ TNN Online  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง