TNN online "ล้างหนี้กยศ." สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงแล้วทำได้หรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

"ล้างหนี้กยศ." สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงแล้วทำได้หรือไม่?

ล้างหนี้กยศ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงแล้วทำได้หรือไม่?

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงกรณี "ล้างหนี้กยศ." ยืนยันไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้กยศ. แต่จะทำให้ผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน

จากกรณีสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ได้มี #ล้างหนี้กยศ โดยมีผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มองว่ากู้เงินมาต้องหามาคืนได้ รวมทั้งไม่ยุติธรรมกับกลุ่มที่ใช้หนี้หมดไปแล้ว

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงข่าวกรณีการล่ารายชื่อให้ยกหนี้กยศ. ตามที่มีข่าวการล่ารายชื่อให้ยกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น 

สำนักงานฯ ขอเรียนว่า การยกหนี้ กยศ. ไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้ กยศ. แต่จะทำให้ผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต แต่รัฐบาลเข้าใจปัญหาของหนี้ กยศ. ตามกฎหมายปัจจุบัน จึงได้เสนอแก้ไขให้การชำระหนี้ กยศ. ยังคงเป็นไปตามหลักเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ แต่ผ่อนปรนการชำระหนี้ กยศ. ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

ล้างหนี้กยศ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงแล้วทำได้หรือไม่?ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ) / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง