TNN online ขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV กทม. ผ่านออนไลน์ รับไฟล์ภาพภายใน 24 ชม.

TNN ONLINE

สังคม

ขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV กทม. ผ่านออนไลน์ รับไฟล์ภาพภายใน 24 ชม.

ขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV กทม. ผ่านออนไลน์ รับไฟล์ภาพภายใน 24 ชม.

กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ "ขอภาพจากกล้องวงจรปิด" (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ เว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th และไลน์ @CCTVBANGKOK

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการขอภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานครผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ เว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th และไลน์ @CCTVBANGKOK 

โดยประชาชนที่จะขอไฟล์ภาพต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุก่อน ซึ่งต้องใช้เอกสารและข้อมูลประกอบการขอรับไฟล์ภาพกล้องวงจรปิด ดังนี้ 

1.บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ 

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.หมายเลขกล้องวงจรปิด

4.วันและเวลาของไฟล์ภาพที่ต้องการขอ

เมื่อศูนย์ CCTV กทม. ได้รับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการผ่านไลน์ @CCTVBANGKOK และทางอีเมลที่แจ้งไว้ หรือติดตามสถานะการขอไฟล์ภาพที่เว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซต์ cctv.bangkok.go.th ในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน จะต้องทำเรื่องขอภาพใหม่ 

ทั้งนี้ ผู้ขอจะได้รับไฟล์ภาพได้ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถขอข้อมูลไฟล์ภาพได้ไม่เกินครั้งละ 6 กล้อง และไฟล์ภาพต้องมีระยะเวลารวมไม่เกิน 3 ชั่วโมง กรณีการขอไฟล์ภาพที่มีระยะเวลารวมเกิน 3 ชั่วโมง หรือต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อรับได้ที่ ศูนย์ CCTV ทั้ง 13 แห่ง

ขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV กทม. ผ่านออนไลน์ รับไฟล์ภาพภายใน 24 ชม.

ข้อมูลจาก นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง