TNN online "น้ำยาล้างห้องน้ำ" ฉีดพ่นนาข้าวได้ไหม-อันตรายแค่ไหน? ชาวนาต้องรู้

TNN ONLINE

สังคม

"น้ำยาล้างห้องน้ำ" ฉีดพ่นนาข้าวได้ไหม-อันตรายแค่ไหน? ชาวนาต้องรู้

น้ำยาล้างห้องน้ำ ฉีดพ่นนาข้าวได้ไหม-อันตรายแค่ไหน? ชาวนาต้องรู้

อย. เตือนอย่านำ "น้ำยาล้างห้องน้ำ" ไปโรยในนาข้าว มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา

น้ำยาล้างห้องน้ำ กรณีพบผู้ใช้แชร์ประสบการณ์นำผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของสารเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนไปโรยในนาข้าว เพื่อช่วยให้ผลผลิตดี ในเรื่องนี้ทำได้หรือไม่

ล่าสุด เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีคำตอบมาฝากเตือนอย่านำไปใช้โดยเด็ดขาดเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อเกิดอันตรายต่อเกษตรกรที่ฉีดพ่น และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ อย. อนุญาตใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค สำหรับห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ในบ้านเรือน ใช้ขจัดคราบฝังลึก หรือคราบออกยาก คราบเหลืองหรือคราบสนิมเท่านั้น 

สารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา รวมถึงการนำไปใช้ผสมสารอื่น ๆ อาจเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามฉลากอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ย้ำผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรคต้องใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้ได้ควรอ่านฉลากให้เข้าใจ และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องน้ำ หรือสุขภัณฑ์ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย โดยสังเกตเครื่องหมาย อย.วอส. และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ล้างห้องน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ที่ เว็บไซต์ อย. www. fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้ที่สายด่วน อย. 1556น้ำยาล้างห้องน้ำ ฉีดพ่นนาข้าวได้ไหม-อันตรายแค่ไหน? ชาวนาต้องรู้ ภาพจาก อย.

 ที่มา  คณะกรรมการอาหารและยา

ภาพจาก TNN Online / AFP

ข่าวแนะนำ