TNN online เรื่องจริงหรือข้อมูลเท็จ “การผายลม” ช่วยบำบัดโรคไต

TNN ONLINE

สังคม

เรื่องจริงหรือข้อมูลเท็จ “การผายลม” ช่วยบำบัดโรคไต

เรื่องจริงหรือข้อมูลเท็จ “การผายลม” ช่วยบำบัดโรคไต

ไขข้อสงสัยเรื่องสุขภาพ “การผายลม” ช่วยบำบัดโรคไต เป็นเรื่องจริงหรือข้อมูลเท็จ

วันนี้ ( 6 มิ.ย. 65 )ตามที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับสุขภาพในประเด็นเรื่อง การผายลม ช่วยบำบัดโรคไต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยงานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีประเด็นเรื่องการผายลม หรือการดมกลิ่นผายลม ช่วยบำบัดโรคไตนั้น ทางงานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า การผายลมไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคไต และไม่ได้เป็นอาการของโรคไต และไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคไตแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การผายลมไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคไต และไม่ได้เป็นอาการของโรคไต และไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคไตแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : งานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องจริงหรือข้อมูลเท็จ “การผายลม” ช่วยบำบัดโรคไต


ข้อมูลจาก  : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก :   AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง