TNN online 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิรักษา ไม่มีสมาร์ทโฟนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างไร?

TNN ONLINE

สังคม

7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิรักษา ไม่มีสมาร์ทโฟนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างไร?

7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิรักษา ไม่มีสมาร์ทโฟนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างไร?

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิรักษา ไม่มีสมาร์ทโฟน จองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านช่องทางใดบ้าง

วันนี้ (23 พ.ค.65) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) ที่ สปสช.มอบให้แก่ คนไทย ทุกสิทธิ ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ระยะเวลาในการรณรงค์ฉีด 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565  

สำหรับผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถสามารถจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อีก 2 ช่องทางดังนี้

1 ลงทะเบียนจองที่หน่วยบริการในระบบบัตรทอง หรือ

2 จองผ่าน สายด่วน 1330 กด 8  ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง