TNN online TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่

TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่

คืบหน้า TCAS65 รอบ 3 admission เปิดให้ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีดำเนินการได้เลยที่นี่

วันนี้( 19 พ.ค.65) ความคืบหน้า TCAS65 รอบ 3 Admission  หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ. เปิดระบบ mytcas ให้ผู้สมัคร เข้าไปยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ผ่านระบบ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. ถึง 19 พฤษภาคม เวลา 23.59 น. 

ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าระบบในช่วงการประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หรือแจ้งความประสงค์ขอประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนลำดับขึ้นเท่านั้น หากมีที่ว่างและคะแนนถึงเกณฑ์เป็นตัวจริง ในลำดับที่สูงขึ้น พร้อมเลือกสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับที่ต้องการหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าหากเลื่อนลำดับขึ้นไม่ได้และยังต้องการ เข้าศึกษาในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องเลือกยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกนั้นแล้วด้วย

โดยวิธียืนยันสิทธิ์สามารถทำได้ดังนี้

TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS65 รอบ 3 admission ยืนยันสิทธิ์วันสุดท้าย เช็กวิธีได้ที่นี่ ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


  

ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารประกอบการสาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ได้จากที่นี่ คลิก


แฟ้มภาพ TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง