TNN online เช็กเงื่อนไข ล้างแอร์ช่วยชาติ เคยได้รับสิทธิ์มาแล้วลงทะเบียนได้อีกหรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

เช็กเงื่อนไข ล้างแอร์ช่วยชาติ เคยได้รับสิทธิ์มาแล้วลงทะเบียนได้อีกหรือไม่?

เช็กเงื่อนไข ล้างแอร์ช่วยชาติ เคยได้รับสิทธิ์มาแล้วลงทะเบียนได้อีกหรือไม่?

เช็กเงื่อนไข โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ รับส่วนลดล้างแอร์ 50% เคยได้รับสิทธิ์มาแล้ว ลงทะเบียนได้อีกหรือไม่?

วันนี้ (8 พ.ค.65) นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพลังงาน กฟผ. สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เปิดตัวโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1 Clean your air, Care your life ให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

เพื่อเป็นการขอบคุณและสนับสนุนให้คนไทยร่วมใจลดใช้พลังงานหารสองอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงขยายโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ” เฟส 2 และ เฟส 3 เพื่อขยายสิทธิ์ให้ประชาชนเพิ่มอีก รวมทั้งหมด 30,000 สิทธิ์ โดยเมื่อล้างแอร์เสร็จแล้วจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10% เนื่องจากแอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 นี้ กฟผ. ร่วมกับผู้ค้าปลีก (Modern trade) ในห้างสรรพสินค้า เพิ่มสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ อีก 20,000 สิทธิ์ โดย กฟผ. จ่ายครึ่ง หรือ 300 บาท และผู้ล้างแอร์จ่ายเพียงครึ่งเดียว 300 บาท 

ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ

สำหรับโครงการฯ เฟส 3 กฟผ. จะร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เพิ่มอีก 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเดือนมิถุนายนต่อไป (สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการฯ)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ภายใต้โครงการฯ เฟส 2 

- จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู 

- ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1 

สำหรับประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะต้องเตรียมบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อรับสิทธิ์ และสามารถนัดหมายวันและเวลาสำหรับล้างแอร์ได้ทันที ณ จุดลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 273 9396 หรือ 062 273 9335

เช็กเงื่อนไข ล้างแอร์ช่วยชาติ เคยได้รับสิทธิ์มาแล้วลงทะเบียนได้อีกหรือไม่?


ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ภาพจาก TNN ONLINE / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง