TNN online ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนกรณีลืมฝนกระดาษคำตอบสอบ TCAS65

TNN ONLINE

สังคม

ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนกรณีลืมฝนกระดาษคำตอบสอบ TCAS65

ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนกรณีลืมฝนกระดาษคำตอบสอบ TCAS65

ทปอ. อนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65

วันนี้ (26 เม.ย.65) ผู้สื่อข่าวรายงานเฟซบุ๊ก Mytcas.com โพสต์ข้อความเรื่อง "การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65" โดยระบุข้อความว่า จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่น จากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้ เนื่องจากการไม่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ แม้ว่า ทปอ. ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การประกาศเตือนเป็นข้อความและแบนเนอร์ ทางเว็บไซต์ และ Facebook: mytcas.com

2. การระบุในคู่มือผู้เข้าสอบเตือนการฝนชุดแบบทดสอบ

3. การระบุในคำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบในหน้าที่ 2 ของแบบทดสอบว่า "4.ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายเลขชุดแบบทดสอบที่ได้รับลงบนกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง"

4. การระบุคำสั่งในกระดาษคำตอบ "ให้นักเรียนระบายเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้ถูกต้อง"

5. การแสดงกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบทราบใน Exam Blueprint บนเว็บไซต์ mytcas.com ก่อนการสอบ

6. การให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดและต้องฝนลงในกระดาษคำตอบด้วย

ทั้งนี้ ทปอ. มีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าสอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบจึงอาจมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ 

คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS จึงมีมติให้อนุโลมนำกระดาษคำตอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมดมาดำเนินการตรวจให้คะแนนตามเลขชุดแบบทดสอบที่ได้ระบุไว้ บนใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้

ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนกรณีลืมฝนกระดาษคำตอบสอบ TCAS65ข้อมูลจาก Mytcas.com

ภาพจาก Mytcas.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง