TNN online อีสาน-เหนือฝุ่นพุ่ง "หนองคาย" หนักสุดโซนแดงอันตราย

TNN ONLINE

สังคม

อีสาน-เหนือฝุ่นพุ่ง "หนองคาย" หนักสุดโซนแดงอันตราย

อีสาน-เหนือฝุ่นพุ่ง หนองคาย หนักสุดโซนแดงอันตราย

ภาคเหนือ - อีสาน ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่หนองคาย ค่าฝุ่นทะลุร้อย อยู่ในโซนสีแดงอันตราย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ฝุ่นเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก

วันนี้ ( 6 มี.ค. 65 )กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พบปัญหาค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 41 - 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานใน 10 พื้นที่ สูงสุดที่ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในโซนสีแดงอันตราย มีผลกระทบต่อสุขภาพ  

นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานที่ ขอนแก่น เลย อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี ศรีสะเกษ บึงกาฬ และกาฬสินธ์ุ

ส่วนบริเวณภาคเหนือ พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าระหว่าง 34-87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 10 พื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) สูงสุดที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังเกินมาตรฐานที่ แม่สาย เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเชียงใหม่

ขณะที่ ภาคกลาง พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 1 พื้นที่ ที่บริเวณตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ตรวจพบค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 22-41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่ 

ทั้งนี้เว็บไซต์ iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลก โดยรายงานแบบเรียลไทม์วันที่ 6 มีนาคม เวลา10.00 น.ที่ผ่านมา พบเมืองเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก โดยดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 131 US AQI  

ข่าวแนะนำ