TNN online TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง

TNN ONLINE

สังคม

TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง

TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิด 7 สนามสอบพิเศษ "TCAS65" สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด และผู้มีความเสี่ยงสูง แยกจากสนามสอบปกติ โดยเน้นมาตรการ VUCA พร้อมจัดรถรับ-ส่ง เฉพาะคุมสอบผ่านกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันแพร่ระบาด

วันนี้ (2 มี.ค.65) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวมาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบ "TCAS 65"

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมีนาคมเป็นฤดูกาลแห่งการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง จึงต้องวางมาตรการในการจัดสอบอย่างเข้มข้นตามหลัก VUCA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  

โดยผู้สอบ ผู้จัดสอบ และ บุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง

TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง


ส่วนสถานที่จัดสอบต้องดำเนินการมาตรการ Covid Free Setting และผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตนเอง และควรตรวจ ATK หากมีอาการ หรือ มีความเสี่ยงสูง 

ด้าน รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ "TCAS 65" ทปอ.เปิดเผยว่าที่ประชุม ทปอ.มีมติให้เปิดสนามสอบพิเศษ 7 แห่งทุกภูมิภาคสำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 "อาการสีเขียว" และ "ผู้มีความเสี่ยงสูง" แบ่งเป็น

- กรุงเทพฯ และภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สอบพิเศษในจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดพิเศษ เฉพาะนักเรียนจันทบุรี และผู้ติดเชื้อโควิด

โดยผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 อาการเขียว หรือ ผู้มีความเสี่ยงสูง สามารถลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ student.mytcas.com เพื่อเลือกสนามสอบ และ แจ้งความประสงค์วิชาที่จะเข้าสอบ จากนั้นลงทะเบียนเข้าไลน์กลุ่มโอเพ่นแชท

ขณะที่ในวันสอบขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานขอรถรับ-ส่งที่ศูนย์สอบจัดไว้ให้ เช่นเดียวกับการเข้าพักใน Hospitel ที่ทางจังหวัดเป็นผู้จัดเตรียมสำหรับผู้เข้าสอบ  

อย่างไรก็ตาม การจัดสนามสอบแยก จะกำหนดใช้ห้องสอบขนาดใหญ่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้สามารถเว้นระห่างโต๊ะสอบ 2 เมตร ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง ส่วนผู้คุมสอบ ต้องสวมใส่ชุด PPE หรือ ใช้กล้องวงจรปิดในการคุมสอบ เพื่อลดการติดเชื้อ.


TCAS65 จัด 7 สนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง


ภาพจาก แถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุข , แฟ้มภาพ TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง