TNN online GISTDA ติดตามไฟป่าเพื่อนบ้าน เตือน 3 ภาคจมฝุ่น PM2.5

TNN ONLINE

สังคม

GISTDA ติดตามไฟป่าเพื่อนบ้าน เตือน 3 ภาคจมฝุ่น PM2.5

GISTDA ติดตามไฟป่าเพื่อนบ้าน เตือน 3 ภาคจมฝุ่น PM2.5

GISTDAใช้ดาวเทียมติดตามไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยเพิ่มขึ้นกว่า 300 จุด ด้านกัมพูชาพบ 801 จุด-สปป.ลาว 255 จุด คาดก่อฝุ่นPM2.5 เหนือ-อีสาน-ตะวันออก

วันนี้ ( 27 ม.ค. 65 )สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยเพิ่มขึ้นกว่า 300 จุด ส่วนไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านยังกระทบแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ได้เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวานนี้ (26 ม.ค.65) พบจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งประเทศ 355 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย โดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตร 97 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 78 จุด  พื้นที่เขต สปก. 70 จุด  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 67 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 39 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด 

ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ สกลนคร 28 จุด , ตาก 25 จุด และขอนแก่น 22 จุด ตามลำดับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เฝ้าระวังหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจุดความร้อนยังคงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ คาดว่า จะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -26 มกราคม พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อน 2,573 จุด , ภาคกลาง 1,993 จุด และภาคเหนือ 1,113 จุด

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากสุดในกัมพูชา 801 จุด รองลงมาเป็นประเทศไทย 355 จุด และ สปป.ลาว 255 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพ

ภาพจาก :  AFP

ข่าวแนะนำ