TNN online กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัญหา ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นช่วง 4-10 ม.ค.65

TNN ONLINE

สังคม

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัญหา ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นช่วง 4-10 ม.ค.65

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัญหา ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นช่วง 4-10 ม.ค.65

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แจ้งเตือนฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ และปริมณฑลสูง ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2565


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3  มกราคม 2565 พบ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 10-34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)  โดยส่วนใหญ่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (ระดับสีฟ้า) สรุปดังนี้


>ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 12 - 24 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 10 - 22 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 12 - 28 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 14 - 25 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 - 20 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 18 - 34 มคก./ลบ.ม.นายอรรถพล กล่าวว่า ศกพ. คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 วันข้างหน้า จะเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2565 เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และลมอ่อนในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาเริ่มทำงานของประชาชนหลังจากวันหยุดยาว ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมสูงขึ้นได้  ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน  หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ ศกพ. จะติดตามสถานการณ์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มงวด เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” (ศกพ.)
ภาพ TNNONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง