TNN online วันนี้วันอะไร 1 มกราคม ตรงกับ “วันขึ้นปีใหม่”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 1 มกราคม ตรงกับ “วันขึ้นปีใหม่”

วันนี้วันอะไร 1 มกราคม ตรงกับ “วันขึ้นปีใหม่”

วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันแรกของการเริ่มต้นปีใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับชีวิตและทุกสิ่งรอบตัว

วันนี้วันอะไร 1 มกราคม ตรงกับ “วันขึ้นปีใหม่”

รู้หรือไม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่มีที่มาที่ไปอย่างไร วันขึ้นปีใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวบาบิโลเนียได้คิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ ซึ่งเมื่อครบ 12 เดือน จึงถือกำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือนเป็น 13 เดือน ในทุก ๆ 4 ปี


ต่อมาชาวอียิปต์และกรีกได้นำปฏิบัติของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้น จนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของ โยซิเยนิส นักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ มาปรับปรุงให้ 1 ปี มี 365 วัน และโทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ และเรียกว่า ปีอธิกสุรทิน 


วันปีใหม่ไทยมีที่มาที่ไปอย่างไร


ตามประวัติความเป็นมาในอดีต ประเทศไทยถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาที่ถือช่วงเหมันต์หรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี จากนั้นได้ถือเอาวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ถือเอาวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เนื่องจากการนับวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์ตามวันทางจันทรคติ เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติจะมีความคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปี


เพราะอะไรวันปีใหม่ไทยถึงกลายเป็นวันที่ 1 มกราคม


หลังจากที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้ง โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคมเพราะ เป็นการไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ, เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมศาสนาพุทธ, เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย, เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากลตามประเทศทั่วโลก


ความเป็นมาการส่ง .. ในประเทศไทย


ประเทศไทยรับวัฒนธรรมการส่ง ส.ค.ส. มาจากต่างประเทศ ซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า 200 ปี โดยบัตรอวยพรครั้งแรกปรากฏในรูปแบบ "บัตรเยี่ยม" (Visiting Card) ซึ่งเป็นบัตรกระดาษเท่าขนาดไพ่ และนิยมเขียนข้อความหรือพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ ลงไปเพื่อเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งในประเทศไทยบัตรอวยพรปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดคือ บัตรอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ 120 กว่าปีก่อน


การส่งบัตรอวยพรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้ปรากฏสำเนาคำพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ในปี พ.ศ. 2409 ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ โดยแปลได้ใจความว่า "ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คำอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุล เจ้าหน้าที่กงสุลต่าง ๆ และชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกัน"


ต่อมา ได้มีความนิยมการส่งบัตรอวยพรแพร่หลายอย่างมากขึ้น มีหลักฐานบัตรอวยพรประเภทต่าง ๆ ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นจำนวนมาก โดยมักนิยมส่งกันในช่วงเดือนเมษายน ตามวันขึ้นปีใหม่เดิมที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี และบนบัตรอวยพรเหล่านั้นยังพบคำว่า "ส.ค.ศ." ที่ย่อมาจากคำว่า "ส่งความสุข"


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง