TNN online เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

ไขปม ช่วงฤดูฝนแต่อากาศร้อนจัด มากกว่า เดือนเม.ย. อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 39-41 องศา เนื่องจากเดือนพ.ค. ลมอ่อน เมฆน้อย ฝนน้อย จากการเปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศ

วันนี้( 4มิ.ย.64) ผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายชาติในยุโรปและสหรัฐฯ ชี้ว่า บรรยากาศโลกชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 20-60 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก กำลังหดตัวบางลงอย่างน่าเป็นห่วง ข้อมูลดาวเทียมพบว่า ลดลงไปแล้วถึง 400 เมตร นับแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา 

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

ความหนาของชั้นบรรยากาศนี้ ลดลงไปแล้วถึง 400 เมตรและอาจจะบางลงได้อีก 1 กิโลเมตร ภายในปี 2080 หากมนุษย์ไม่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง

บรรยากาศชั้นนี้มีก๊าซโอโซน หนา 20-30 กิโลเมตรเป็นส่วนประกอบทำหน้าที่ดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นรังสีอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์และพืช ไม่ให้ส่องลงมากระทบถึงพื้นโลก

ปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งปีนี้เกิดปรากฏการณ์อากาศร้อนมากผิดปกติในเดือนพฤษภาคม-ต้นมิถุนายน ทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่15 พ.ค.ที่ผ่านมา นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน์ทรัพยากรน้ำ(สสน.) ระบุว่า สาเหตุ เนื่องจากเดือนเมษายน มีฝนตกมากกว่าค่าและยังมีพายุฤดูร้อนเกิดต่อเนื่องทุกสัปดาห์

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

แต่ฝนในเดือนพฤษภาคมนั้นน้อยกว่าฝนในเดือนเมษายน จนเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนฝนน้อยลงมาก ทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมาบนพื้นผิวดิน ความร้อนสะสมตัว ไม่ว่าบนพื้นถนน และตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกสูงจำนวนมาก เช่น กรุงเทพมหานคร ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่บวกกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่เป็นลมฤดูฝนพัดมาน้อยลงและไม่มีเมฆมาบังแสงอาทิตย์ เป็นเหตุให้เดือนพฤษภาคมมาถึงต้นเดือนมิถุนายน ร้อนกว่าเดือนเมษายนที่เป็นฤดูร้อนมาก โดยพบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันจะอยู่ที่ 39-41 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง อย่างที่จังหวัดลพบุรี ,ลำปาง , อุทัยธานี อุณหภูมิสูงสุดเกือบ 40 องศาฯ จนเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่อเค้าวิกฤตด้านน้ำประปาและการเกษตร

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?

ทั้งนี้ หากเป็นไปตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโลก 5 ปีนับจากนี้ ไม่ปีใดก็ปีหนึ่ง อุณหภูมิโลกจะสูงเกินขีดอันตราย หมายความว่าประเทศไทยจะร้อนกว่าปี พ.ศ. 2559 ที่ถูกบันทึกว่าเป็นปีที่ประเทศไทยร้อนที่สุด ด้วยอุณหภูมิ 44.6 องศาฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการแย่งชิงทำลายทรัพยกรธรรมชาติ การส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศระบบนิเวศเปลี่ยนไป และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากำรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศชวนคนไทย ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักตามแนวคิด “จากองค์การสหประชาชาติ  “REIMAGINE RECREATE RESTORE” หรือ “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม” คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ฟื้นฟูธรรมชาติ ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เปิดสาเหตุ ทำไมอากาศร้อนจัดช่วงฤดูฝน?


นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ “สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในประเทศไทยควบคู่กัน โดย มุ่งเน้นการปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรให้มีการนำทรัพยากรที่เคยผ่านการใช้งานมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้ของประชากรในอนาคตสู่สังคมคาร์บอนต่้า ขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้วยแนวคิดการพัฒ นาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว