TNN รู้จัก “ฟ้าผ่าความร้อน” ปัจจัยส่งผลให้โลกเกิดไฟป่ามากขึ้น

TNN

วิทยาศาสตร์

รู้จัก “ฟ้าผ่าความร้อน” ปัจจัยส่งผลให้โลกเกิดไฟป่ามากขึ้น

รู้จัก “ฟ้าผ่าความร้อน” ปัจจัยส่งผลให้โลกเกิดไฟป่ามากขึ้น

ทำความรู้จัก “ฟ้าผ่าความร้อน” ปัจจัยส่งผลกระทบให้หลายภูมิภาคทั่วโลก "เกิดไฟป่ามากขึ้น"

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกทำการศึกษาร่วมกัน ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โลกจะเกิด “ฟ้าผ่าความร้อน” (Heat Lightning) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก “ภาวะโลกร้อน” ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลก 

 

ปกติแล้วฟ้าผ่าจะมีใช้เวลาการเกิดประมาณ 40 มิลลิวินาทีจนถึงเกือบหนึ่งในสามของวินาที แต่ด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต ทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟ้าผ่าจะเกิดถี่ยิ่งขึ้น จาก 3 ครั้งต่อวินาที เป็น 4 ครั้งต่อวินาที และภายในปี 2090 ฟ้าผ่าจะเกิดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28


นักวิจัยวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดไฟป่าในสหรัฐระหว่างช่วงปี 1992-2018 พบว่าร้อยละ 90 ของไฟป่าที่ทำการสังเกตมีแหล่งกำเนิดมาจากฟ้าผ่าความร้อน โดยยิ่งเกิดฟ้าผ่านานเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุติดไฟที่อยู่ข้างเคียงได้ดีมากขึ้น เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ และแม้แต่หญ้า เพราะฟ้าผ่ามีความร้อน สูงมากกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึงประมาณ 5 เท่า


เมื่อโลกร้อนขึ้น ภูมิภาคที่จะเกิดฟ้าผ่าร้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้รูปแบบสภาพอากาศก็เปลี่ยนไป นักวิทยาศาสตร์พบว่าบางส่วนของอเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และแอฟริกาล้วนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ามากขึ้น โดยอเมริกาเหนือจะมีแนวโน้มที่จะเกิดฟ้าผ่าและไฟป่ามากที่สุด


ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงส่งผลทำให้เกิดฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งฟ้าผ่าที่ทำให้เกิดไฟป่า และฟ้าผ่าลงพื้นจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 


ภาพจากAFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง