TNN อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

TNN

วิทยาศาสตร์

อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุน “โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงเเรมรายาเเกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุน “โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 58 แห่ง 

อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนเป็นสถานที่ “คาร์บอนต่ำ” (Low Carbon School) ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น

อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

โดยมี พ.ต.อ รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 กลุ่ม, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ, คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมรายา แกรนด์ นครราชสีมา

อบจ.โคราช เปิดโครงการ รร.ต้นเเบบคาร์บอนต่ำ หวังรักษาสิ่งเเวดล้อมให้ยั่งยืน

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทาง อบจ.นครราชสีมา ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันโลกเราร้อนมาก เป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกคนรับรู้ ซึ่งเราจะต้องมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยเริ่มที่ตัวเราง่ายๆ อาทิ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก , เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้, ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้, ปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น, แยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อการรีไซเคิลและการจัดการที่เหมาะสม เป็นต้น


ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ก็จะเป็นเดือนของการรณรงค์ หรือ วันคาร์บอนต่ำ ซึ่งทุกคนในประเทศเเละทั่วโลก จะต้องตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของโลกเรา


ที่มา : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง