TNN เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉาก

TNN

วิทยาศาสตร์

เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉาก

เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉาก

สดร. เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉากครั้งแรกของปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เผยภาพปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากที่จังหวัดเชียงใหม่ในเวลา 12.20 น. วันนี้ ( 14 พ.ค. 67 ) ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ไร้เงา แนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์ทำให้วัตถุที่อยู่กลางแดดจะเสมือนไร้เงาเนื่องจากเงาตกอยู่ใต้วัตถุพอดี แต่ไม่มีผลกับอุณหภูมิหรือสภาพอากาศ 


นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า วันนี้เวลาประมาณ 12.20 น. ดวงอาทิตย์ได้โคจรมาตั้งฉากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เงาของวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ดูเสมือนไร้เงา 


ทั้งนี้วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด เนื่องจากอากาศร้อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน, เมฆ, อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ


ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีและจะเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 5-20 องศาเหนือ ดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะหรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีวันและเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่แตกต่างกัน 


เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉาก


เปิดภาพ ‘เชียงใหม่ไร้เงา’ เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์โคจรตั้งฉาก


ข้อมูลจาก: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพจาก:  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง