TNN online ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังปธน.โปรตุเกส

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังปธน.โปรตุเกส

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังปธน.โปรตุเกส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา เข้ารับตำแหน่งปธน.รัฐโปรตุเกส เป็นสมัยที่ 2

วันนี้( 9 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา (Mr. Marcelo Rebelo de Sousa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่ 2  ในวันที่ 9 มีนาคม 2564


ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี  ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดอันมีประวัติมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะส่งเสริมความร่วมมือกันในกิจการด้านต่าง ๆ ให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไป ในภายภาคหน้า


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง