TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรฯ ในโอกาสวันชาติรัฐคูเวต

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรฯ ในโอกาสวันชาติรัฐคูเวต

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรฯ ในโอกาสวันชาติรัฐคูเวต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต

วันนี้ (25 ก.พ.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคูเวต

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง