TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

วันนี้( 30 เม.ย.65)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2565 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวีเดนมีความร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ประเทศไทยและราชอาณาจักรสวีเดนมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษเสมอมา หม่อมฉันเชื่อมั่นว่ามิตรภาพที่ดีงามนี้จะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกันเพื่อกระชับความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่าย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวที่เกี่ยวข้อง