TNN online ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้ว แนวทางจัดสงกรานต์ปีนี้ อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง

TNN ONLINE

การเมือง

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้ว แนวทางจัดสงกรานต์ปีนี้ อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้ว แนวทางจัดสงกรานต์ปีนี้ อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้ว เปิดแนวทางจัดสงกรานต์ปีนี้ อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง

วันนี้ (17มี.ค.64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงกรณีคณะกรรมการเฉพาะกิจเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ 


กิจกรรมที่สามารถจัดได้


1) การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา


2) การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ดามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนด


3) การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่


ข้อห่วงใย : ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือแนวทางดำเนินการ ดังนี้


ขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี้ยงการสัมผัส ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ


งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม


กิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร


โดยแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะนำเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 19 มี.ค.นี้ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้ว แนวทางจัดสงกรานต์ปีนี้ อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง