TNN นายกฯตรวจราชการชลบุรี-ระยอง 23 มิ.ย. รองรับลงทุน EEC

TNN

การเมือง

นายกฯตรวจราชการชลบุรี-ระยอง 23 มิ.ย. รองรับลงทุน EEC

นายกฯตรวจราชการชลบุรี-ระยอง 23 มิ.ย. รองรับลงทุน EEC

นายกรัฐมนตรี เตรียมตรวจราชการ จ.ชลบุรี - จ.ระยอง 23 มิ.ย. นี้ ติดตามการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ รองรับการลงทุนชาวต่างชาติในพื้นที่ EEC

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่23 มิถุนายน 2567 เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 และตรวจติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา10.45 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC)  สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 บริเวณเขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลงฉบัง ระยะที่ 3  ท่าเรือแหลงฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


การเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในครั้งนี้ของนายกฯ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานต่าง  ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลและนายกฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยนายกฯ ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ EEC การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่โลจิสติกส์ และการพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการลงทุน ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีกทั้งการศึกษาพื้นที่เตรียมเส้นทางการแข่งขัน F1 จะเป็นอีกนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศไทย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ข่าวแนะนำ