TNN online "ชวน" ย้ำอภิปรายม.152 เปิดกว้างทุกฝ่ายถาม-ตอบ

TNN ONLINE

การเมือง

"ชวน" ย้ำอภิปรายม.152 เปิดกว้างทุกฝ่ายถาม-ตอบ

ชวน ย้ำอภิปรายม.152 เปิดกว้างทุกฝ่ายถาม-ตอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำนายกรัฐมนตรี พร้อมชี้แจงเวทีอภิปราย ยันไม่จำเป็นต้องชิงยุบสภา เพราะเชื่อรัฐมนตรีทุกคน พร้อมชี้แจงทุกประเด็นต่อประชาชนอยู่แล้ว ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุการอภิปรายทั่วไปม.152 ไม่ลงมติ เปิดกว้างฝ่ายค้านซักถามเต็มที่ 24 ชม. กรอบ 2 วัน ระหว่างวันที่15-16 ก.พ.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการวางกรอบการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้ โดยย้ำว่า เป็นการอภิปรายมาตรา 152 ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากมีการพูดพาดพิงนอกญัตติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งมีข้อบังคับคอยควบคุมไว้ จึงต้องระวัง แต่ในมุมหนึ่งฝ่ายรัฐบาลจะได้มีโอกาสชี้แจงบางเรื่อง ให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจได้ ซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตกลงกันว่าจะอภิปราย 2 วัน รวมเวลา 32 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน 24 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 8 ชั่วโมง แต่รัฐมนตรีบางคน อาจจะไม่ชอบใจ เพราะอยากจะพูดมากกว่านั้นต้องไปบริหารจัดการเองขณะที่รัฐมนตรี หลายคนประสานเสียงพร้อมชี้แจงเวทีอภิปรายคร้งนี้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ย้ำว่าหากมีประเด็นใดที่ฝ่ายค้านสอบถาม หรือพาดพิง ตนก็พร้อมชี้แจง   ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้แถลงผลงานและถือโอกาสยุบสภานั้น มองว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ต้องชี้แจงและการพูดถึงผลงานของตัวเอง หากเกี่ยวกับการอภิปรายทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะพูด  พร้อมมองว่าการจะยุบสภานั้น คนที่มีสิทธิ์ยุบสภามีคนเดียว คือนายกรัฐมนตรี  ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ย้ำว่าเวทีอภิปรายทั่วไป  ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก ส.ส. ซึ่งเชื่อว่ารัฐมนตรี ทุกคนพร้อมชี้แจงอยู่แล้ว  จึงมองว่านายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องชิงยุบสภา เพื่อเลี่ยงการอภิปรายตามที่มีกระแสข่าว   พร้อมเชื่อว่าทุกพรรคต้องช่วยกัน เพราะเป็นเรื่องของรัฐบาล แม้ขณะนี้จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองก็ตาม   ซึ่งที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลก็ช่วยกันทำงานในสภาอยู่แล้ว ทั้งชี้แจง ตอบโต้ หรือแก้ปัญหาในสภา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง