TNN online เปิด 18 มาตรการ "ของขวัญปีใหม่ 2566" จากรัฐบาล ชวนประชาชนใช้สิทธิ

TNN ONLINE

การเมือง

เปิด 18 มาตรการ "ของขวัญปีใหม่ 2566" จากรัฐบาล ชวนประชาชนใช้สิทธิ

เปิด 18 มาตรการ ของขวัญปีใหม่ 2566 จากรัฐบาล ชวนประชาชนใช้สิทธิ

เปิด 18 มาตรการ "ของขวัญปีใหม่ 2566" ชวนประชาชนใช้สิทธิ รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจทุกกลุ่ม

เปิด 18 มาตรการ "ของขวัญปีใหม่ 2566" ชวนใช้สิทธิของขวัญปีใหม่ รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจทุกกลุ่ม

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยและต้องการส่งความปราถนาดีไปยังพี่น้องประชาชน จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆหามาตรการต่างๆ เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชน

มาตรการต่างๆ ของขวัญปีใหม่

1.มาตรการช้อปดีมีคืน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

2. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 

โดยลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี 2566

3.มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคม 2566

4. สายการบินลดค่าเครื่องบินภายในประเทศลง 20%   

จากมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศ โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566   จึงมีผลให้สายการบินลดค่าเครื่องบินภายในประเทศลง 20%  

5. มาตรการตรึงราคาน้ำมันทุกชนิด

ในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม  2566 

6. ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG 

ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

7. มาตรการลดค่าโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร้อยละ 5 

สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2565

8. ลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน  

โดยตรึงอัตราค่าไฟฟ้า 4.72 บาทต่อหน่วย ไปจนถึงไตรมาสสองของปี 2566 หรือในช่วงการคำนวนค่าเอฟทีงวดมกราคม-เมษายน 2566

9. มาตรการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 

ระหว่างเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566 พร้อมขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566

10. มาตรการขยายเวลาการเดินรถเมล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคานท์ดาวน์ (Count Down) เช่น สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566

11. มาตรการให้บริการฟรีเรือไฟฟ้า (EV Boat)  

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566

12. มาตรการเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ 7 วัน ตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2566 

13 .เข้าอุทยานแห่งชาติฟรี 

ทั้งคนไทยและยานพาหนะ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566

14 .มาตรการช่วยลูกหนี้ 

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสย. ผ่อนน้อย เบาแรง ลดค่างวดผ่อนชำระเหลือ 20% ของค่างวดเดิม ขั้นต่ำ 500 บาทต่องวด สูงสุด 6 งวด ที่ยื่นคำขอระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566

15 .สินเชื่อ 2,000,000 บาทเพื่อที่อยู่อาศัย 

ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมมาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 15,000 คน 26 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566

16. กยศ. ลดหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดเงินต้น 

ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2566

17.ส่วนลดส่ง EMS ในประเทศ 19-48% 

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการแบบ walk in ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566

18. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟรี  

27 ธันวาคม 2565 ถึง 8 มกราคม 2566 เช่น อวพช. คลองห้าปทุมธานี,เดอะสตรีทรัชดากรุงเทพฯ, เชียงใหม่,โคราช 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของมาตรการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มีแรงจูงใจและเกิดความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยกระจายรายได้ไปยังชุมชน จึงขอแจ้งมายังพี่น้องประชาชนถึงสิทธิที่รัฐบาลมอบให้ในมาตรการของขวัญปีใหม่นี้
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก Thaigov / TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง