TNN online ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติกรณี "พล.อ.ประยุทธ์" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี 30 ก.ย.นี้

TNN ONLINE

การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติกรณี "พล.อ.ประยุทธ์" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติ-อ่านคำวินิจฉัย กรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" 30 ก.ย. 2565 นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 2 ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม่

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเหตุให้สิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 15.00 น.


ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี 30 ก.ย.นี้

ข้อมูลจาก ศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพจาก Thaigov / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง