TNN online ด่วน! ครม.เห็นชอบตั้ง "หมอธเรศ" นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค "หมอทวีศิลป์" เป็นรองปลัดสาธารณสุข

TNN ONLINE

การเมือง

ด่วน! ครม.เห็นชอบตั้ง "หมอธเรศ" นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค "หมอทวีศิลป์" เป็นรองปลัดสาธารณสุข

ด่วน! ครม.เห็นชอบตั้ง หมอธเรศ นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค หมอทวีศิลป์ เป็นรองปลัดสาธารณสุข

ครม.มีมติเห็นชอบ "นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์" นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" นั่งรองปลัดสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอจำนวน 7 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค 

2. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

4. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

5. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

6. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

7. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข / Thaigov


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง