TNN online ครม.ไฟเขียวเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปี จากผลกระทบโควิดแพร่ระบาด

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.ไฟเขียวเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปี จากผลกระทบโควิดแพร่ระบาด

ครม.ไฟเขียวเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปี จากผลกระทบโควิดแพร่ระบาด

ครม.อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนรวม 2,459 คน  กรอบวงเงินรวม  12.29  ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

สำหรับกลุ่มศิลปินที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เปิดให้มีการลงทะเบียนศิลปินผู้มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมในช่วงเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา จากเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม   

ทั้งนี้ มีผู้ผ่านคุณสมบัติละได้รับการเยียวยารวม 2,459 คน แยกเป็น 1) ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จำนวน 1,140 คน วงเงิน 5.7 ล้านบาท  และ 2) ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1,319 คน  วงเงิน 6.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 3 เดือน ระหว่าง ส.ค.- ต.ค. 2565 ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง