TNN online นายกฯ ชี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องยึดปัจจัยเงินเฟ้อ หวั่นโรงงานย้ายฐานการผลิต

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯ ชี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องยึดปัจจัยเงินเฟ้อ หวั่นโรงงานย้ายฐานการผลิต

นายกฯ ชี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องยึดปัจจัยเงินเฟ้อ หวั่นโรงงานย้ายฐานการผลิต

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2565 หลังจากที่งดจัดเป็นเวลา 2 ปีด้วยกันจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ขณะที่ตัวแทนภาคแรงงานได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางกระทรวงแรงงานดำเนินการ 8 ข้อด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องแรงงาน

วันนี้ (1 พ.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ที่กระทรวงแรงงาน โดยในปีนี้ นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมกับ นายอนุชิต แก้วต้น สภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย นำเสนอ 8 ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลทราบดีว่าแรงงานมีความต้องการในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งอะไรที่ทำได้รัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการให้ แต่การแก้ไขปัญหาต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19 ระบาดได้มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆ ถ้าไม่มีผลกระทบหรือสามารถทำได้ทันที รัฐบาลก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้จบภายในรัฐบาลนี้ 

ส่วนในเรื่องของการขอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการหารือ ว่าจะสามารถขึ้นได้มากน้อยเพียงใด แต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นต้องอยู่ภายใต้ปัจจัยของภาวะเงินเฟ้อด้วย เพราะในปัจจุบันกำลังระสบปัญหาโรงงานมีการย้ายฐานการผลิต ดังนั้นถ้าหากมีการปรับขึ้นค่าแรงที่สูงเกิน ก็อาจจะเป็นการเร่งให้โรงงานเหล่านั้นย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศด้วยเช่นกัน 

สำหรับข้อเรียกร้องวันแรงงานในปีนี้ทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพและการคุ้มครองสิทธิ์ในการรวมตัว และเจรจาต่อรอง ให้ขยายวงเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่ลูกจ้างได้รับก้อนสุดท้ายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้เร่งออกกฏหมายคุ้มครองส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ และให้มีสิทธิ์จัดตั้งองค์กรได้ 

พร้อมเรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างภาครัฐและเอกชน และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ.2565 เพื่อให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอของพี่น้องแรงงาน เป็นต้น.


ภาพจาก Thaigovข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง