รูปภาพประกอบข่าว ประมวลภาพ สุชัชวีร์ ลงพื้นที่อารีย์พบประชาชนพร้อมลั่นถ้าได้รับเลือกจะจัดการกับปัญหาโควิดแบบถึงลูกถึงคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง