TNN วัดพระธรรมกาย รับกระแส "เมตาเวิร์ส" จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

TNN

ภูมิภาค

วัดพระธรรมกาย รับกระแส "เมตาเวิร์ส" จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

วัดพระธรรมกาย จัดแสดงงาน "มุทิตา" (Muthita) นิทรรศการภาพพระมหาเถระ-พระเถระ ในรูปแบบโลกเสมือน 360 องศา ดูได้รอบตัว ทำให้เสมือนอยู่ในอีกโลกนึง ผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

วันนี้ (10 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ที่ชื่อว่า มุทิตา (Muthita) จำลองบรรยากาศโลกเสมือนสุดล้ำแบบ 360 องศา และรองรับแว่นตา AR ที่จะสร้างประสบการณ์ในการรับชมนิทรรศการมากขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับทุกหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถืออีกด้วย

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

สำหรับนิทรรศการออนไลน์ที่ชื่อว่า "มุทิตา" เป็นการจัดงานมุทิตาพระมหาเถระ พระเถระ ประจำปี 2564 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ในการแสดงมุทิตาจิตต่อพระภิกษุผู้มีพรรษากาล 20 และ 10 พรรษา สู่ยุคปัจจุบัน

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

ด้วยเป้าหมายของพระภิกษุรุ่นน้องร่วมกันเชิดชูเกียรติคุณของพระมหาเถระ ผู้ก้าวผ่าน 20 พรรษา และพระเถระ ผู้ครบ 10 พรรษา ซึ่งจะทำให้หมู่ญาติของท่านได้ปลื้มใจไปกับการบวช ตลอดจนนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจ จากการกระทำมุทิตาจิต คือ ความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่น

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

การจัดนิทรรศการจึงเป็นหนึ่งในวิธีการนำเสนอเกียรติคุณนั้น ทั้งนี้ในอดีตจะมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือรุ่น หรือ จัดนิทรรศการชั่วคราว แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยน จึงได้นำความก้าวล้ำทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ และนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

โดยรูปแบบของการแสดงมุทิตาจิตผ่านการเข้าชมนิทรรศการทางอุปกรณ์เทคโนโลยี ภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพการสร้างบารมีและความรู้สึก ข้อคิด ความประทับใจในการบวชของพระมหาเถระและพระเถระแต่ละรูป

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับ ภาพถ่าย 360 องศา ที่สามารถมองเห็นได้รอบตัวผ่านมือถือ เทปเลตหรือคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่นั้นๆ ก็สามารถเห็นบรรยากาศได้เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ในมือ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำโลกในจินตนาการและความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมารวมกันเพื่อนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ จึงเกิด 360 Tour นิทรรศการ Muthita online นี้ จึงมีคอนเซ็ปท์ว่า “ Experienced, as you click.”

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

ภายในนิทรรศการ จะมีจุดหลักๆ ได้แก่ จุดศูนย์กลาง (Center) เป็นทางเชื่อมไปสู่อาคารต่างๆ ได้แก่


1.Lotus Lobby / ห้องดอกบัว

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

เป็นอาคารลอยน้ำ ทรงดอกบัวบาน มียอดค้ำฟ้า 8 เสา ได้แรงบันดาลใจคล้ายช่อฟ้าคู่ของพระอุโบสถ เพื่อทำให้ระลึกวันแรกที่อุปสมบท ภายในนำเสนอสื่อมหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นต้นแบบแห่งการอุปสมบท และความเป็นมาของการจัดงานมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ของวัดพระธรรมกาย


2.Dome Auditorium / อาคารทรงโดม

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

สามารถเห็นตัวอาคารได้ชัดเจน ว่ามีลักษณะคล้ายกับบาตรที่คว่ำ ซึ่งบาตรเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพระภิกษุ ด้านหน้าทางเข้า ปรากฏเห็นบัวสีทองสัญลักษณ์งานมุทิตาเด่นชัด ภายในประกอบด้วยบูธจัดแสดงภาพถ่ายการสร้างบารมีของพระเถระ 6 บูธ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่1 บูธ1A ชั้นที่2 บูธ2A และ 2B ชั้นที่3 บูธ3A, 3B และ 3C โดยในแต่ละบูธจะมีภาพพระเถระจัดแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร


3.TRI Hall / อาคารไตร

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศา

ไตรแปลว่าสาม อันหมายถึงผ้าสามผืน (ผ้าสังฆาฏิ,ผ้าจีวร และผ้าสบง) ที่พระภิกษุถือครองมาตลอด สะท้อนแนวคิดนี้ออกมาเป็นจั่วหลังคาที่ซ้อนทับกัน 3 ชั้น วางบนตัวอาคารที่รองรับธงชัยแห่งพระอรหันต์นี้ ภายในมีซุ้มจัดแสดงภาพการสร้างบารมีของพระมหาเถระ 7 ซุ้ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่1 ซุ้ม D,E,F และG ชั้นที่ 2 ซุ้ม A,B และC โดยในแต่ละซุ้มจะมีภาพพระมหาเถระจัดแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร

วัดพระธรรมกาย รับกระแส เมตาเวิร์ส จัดงานมุทิตาจำลองเสมือนจริง 360 องศาสามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่นี่ www.muthita.online

ข้อมูลและภาพจาก muthita.online

ข่าวแนะนำ