TNN online ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด

 ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด

ดีเดย์ 1 มีนาคมนี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด รองรับการกลับมาเต็มรูปแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรทางบกและการจราจรทางน้ำเมืองพัทยา ครั้งที่ 2  พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมือง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดระเบียบฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรทางบกและการจราจรทางน้ำเมืองพัทยา ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับทัวร์จีน นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านการจราจรทางบกและทางน้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาติดขัดการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรมที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา 


นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า บริเวณชายหาดพัทยาฝั่งขวาของชายหาดพัทยาทั้งหมดห้ามจอดตลอดแนวชายหาด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะกลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหารจราจรติดขัด ส่วนจุดรับส่งรถสองแถว รถขนส่ง รถบัส ซึ่งได้คงจุด Bus Stop 17 จุดยังไว้ดังเดิม มีเพียงการขยับจุด Bus Stop บริเวณวงเวียนปลาโลมาขยับขันมาจากเดิมเล็กน้อย เพื่อเป็นการทดลองอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และมีผลกระทบในการจราจรติดขัดมากน้อยแค่ไหน ส่วนการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณชายหาดจอมเทียนได้ให้คณะทำงานได้ไปศึกษาในการเดินรถทางเดียวภายในซอยเพื่อให้เหมาะสม ส่วนบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮายก็จะให้คณะทำงานลงพื้นที่ไปดู ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไข และจะมาสรุป และจะมีการวางแผนแก้ไขปัญหากันต่อไป


 ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด


 ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด


 ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด
 ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ ยกเลิกจอดรถฝั่งขวาชายหาดพัทยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด

ภาพ TNNOnline  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง