TNN online แม่น้ำสะแกกรังแล้งจัดลดต่ำต่อเนื่อง กระทบเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

แม่น้ำสะแกกรังแล้งจัดลดต่ำต่อเนื่อง กระทบเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง

แม่น้ำสะแกกรังแล้งจัดลดต่ำต่อเนื่อง กระทบเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง

Weather: แม่น้ำสะแกกรังแล้งจัดลดต่ำต่อเนื่อง กระทบเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่อเค้ารุนแรงหนัก หลังระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง ลดระดับลงต่ำต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.7 เมตร กระทบกับชาวแพริมสองฝั่งแม่น้ำสะแกกรังนับร้อยหลัง รวมทั้งปลากระชังจำนวนมาก ต้องเร่งชักไปร่องน้ำลึกกลางแม่น้ำเมื่อป้องกันไม้ไผ่ทุ่นลอยน้ำของแพได้รับความเสียหาย 


สาเหตุที่แม่น้ำสะแกกรังลดระดับต่ำลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปริมาณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน อ.เมือง จ.อุทัยธานีลดระดับลงต่ำไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมในแม่น้ำสะแกกรัง ส่วนแหล่งต้นน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขื่อนแม่วงก์ที่ไหลผ่านเขื่อนวังร่มเกล้า ต.ทุ่งใหญ่ เข้าสู่แม่น้ำสะกะกรังก็แห้งเช่นกัน ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จะกระทบกับชาวแพ รวมทั้งการสัญจรทางเรือ และการเลี้ยงปลากระชังซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนชาวแพ


ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานีพยายามเร่งผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำปากครองขุมทรัพย์ ต.เกาะเทโพ อ.เมือง เข้ามาเติมเพื่อให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังคงที่ไม่ต่ำลงไปมากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามโครงการชลประทานอุทัยธานีได้แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำสะแกกรังอาจลดระดับลงอีก หากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงจนไม่สามารถผันน้ำเข้ามาเติมได้ ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำสะแกกรังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

____

#TNNEARTH #weather #ภัยแล้ง #ระดับน้ำ #แม่น้ำสะแกกรัง #แม่น้ำเจ้าพระยา #ชุมชนชาวแพ #ปลากระชัง #อุทัยธานี 

____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง