TNN online ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว-การเตรียมตัวเบื้องต้น เปิดระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 22 มีนาคม 2566เขาคิชฌกูฏ  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และพระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือ พระบาทพลวง เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ "รอยพระพุทธบาท” ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กิโลเมตร


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับ ประเพณี ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี 


โดยในปี พ.ศ.2566 ตรงกับวันที่ 22 มกราคม ถึง 22 มีนาคม 2566 มีพิธีบวงสรวง “ปิดป่า – เปิดเขา” 

ในวันที่ 20 มกราคม 2566 และพิธีบวงสรวง “เปิดป่า – ปิดเขา” 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ใน 1 วันแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 00.00 น. – 06.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. ช่วงที่ 3 เวลา 12.00 น. – 18.00 น. และช่วงที่ 4 เวลา 18.00 น. – 24.00 น. 


โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว 6,000 คน/ช่วงเวลาการจองคิว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566


การจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น KCKQue (พระบาทเขาคิชฌกูฏ) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีการจอง 4,500 คน/ช่วงเวลา และ Walk in 1,500 คน/ช่วงเวลา 


นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินขึ้นเขาพระบาท จำนวน 500 คน/วัน แบ่งเป็น เดินทางหน่วย คก 1 (พระบาทพลวง) 350 คน/วัน และเดินทางบ้านแกลง 150 คน/วัน ดังนั้น ในแต่ละวันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 24,500 คน ต่อวัน นักท่องเที่ยว 


สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถรักษาระยะห่าง COVID-Free Personnel และสัมผัสธรรมชาติได้โดยปราศจากความความแออัด ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด มีการระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย


ขอบคุณข้อมูล  สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้น


ภาพประกอบจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park
การจองตั๋ว บขส. ไป เขาคิชฌกูฎ  2566


“บขส.ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ ปี 6” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 17 มีนาคม 2566 (เดินทางแบบ 1 Day Trip) ด้วยรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี (เขาคิชฌกูฎ) จำนวน 6 เที่ยว ให้บริการในวันที่ 27 มกราคม 2566 วันที่ 10, 24 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 3, 10, 17 มีนาคม 2566 ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เวลา 20.00 น. อัตราค่าโดยสาร 499 บาท/ที่นั่ง (ไม่รวมค่าขึ้นเขาฯ) และสำหรับสมาชิก บขส.Card รับสิทธิ์ในราคาพิเศษ 476 บาท/ที่นั่ง  (ไม่รวมค่าขึ้นเขาฯ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 02-537-8737, 098-667-5592 หรือ Call Center 1490 เรียก บขส. ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิก บขส.Card (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) ผ่านทาง Application E-Ticket และ www.transport.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 วันไหน แนะวิธีการจองคิว จองตั๋ว-การเตรียมตัวเบื้องต้นข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง