TNN online เปิดภาพ "ทะเลหมอก" ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เปิดภาพ "ทะเลหมอก" ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ

เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ

หนองคาย นักท่องเที่ยวแห่ชมความสวยงามของทะเลหมอกริมน้ำโขง ที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ

บรรยากาศการท่องเที่ยวฤดูหนาวยังคึกคักต่อเนื่อง ที่สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวพากันมารับลมหนาว ชมความสวยงามของทะเลหมอกขาวโพลน ลอยล่องเหนือท้องฟ้า ในวันหยุดสุดท้ายของช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อทะเลหมอกจางหายไป จะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของริมน้ำโขง 


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ


เปิดภาพ ทะเลหมอก ริมโขงที่สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง