TNN online งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 "ชัยวุฒิ" เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

TNN ONLINE

ภูมิภาค

งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 "ชัยวุฒิ" เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

"เทศกาลกินปลาสิงห์บุรี" 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี และมีการจัดกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงาน ซึ่งการจัดงาน เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์เป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบรรจุอยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่


งานกินปลาสิงห์บุรี 2566 ชัยวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง