TNN online รู้จัก "ขมิ้นชันบ้านเขาวง" สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี

TNN ONLINE

ภูมิภาค

รู้จัก "ขมิ้นชันบ้านเขาวง" สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี

รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี

"ขมิ้นชันบ้านเขาวง" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จนได้รับสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ลำดับที่ 5 ของจังหวัด ปลูกในดินที่ไม่เหมือนที่ไหน ทำให้เพราะมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งสูง

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและนักวิชาการ มอ.สุราษฎร์ธานีผลักดันให้ขมิ้นชั้นบ้านเขาวงเป็นสินค้า GI ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สร้างอัตลักษณ์ มูลค่า ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำผลิตภัณฑ์และขมิ้นแคปซูล ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 5 ไข่เค็มไชยา มะพร้าวเกาะพะงัน หอยนางรมและเงาะโรงเรียนนาสาร 


นายชัยพร   นุภักษ์   เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บอกว่า ชาวบ้านได้ปลูก ขมิ้นชันบ้านเขาวง มาเป็นเวลานานแล้ว แต่เมื่อก่อนยังไม่เห็นถึงความสำคัญในการปลูกเพื่อการค้า ชาวบ้านปลูกเพียงบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่เนื่องจากดินในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพิเศษ มีสีแดงดำ มีส่วนผสมของแร่โดโลไมทำให้ดินมีลักษณะเป็นน้ำมันเหมาะแก่การเจริญเติบโตของขมิ้นชัน และทำให้ชมิ้นชันที่ปลูกได้แตกต่างจากที่อื่น โดยในปี 2544 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการขอตัวอย่างขมิ้นชันบ้านเขาวงไปทำการวิจัย ก็พบว่า มี สารเคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoid) ที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง สูงถึงร้อยละ 20.80 มากกว่าขมิ้นที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ และยังได้การรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย จึงทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


รู้จัก ขมิ้นชันบ้านเขาวง สินค้า GI ลำดับที่ 5 ของ จ.สุราษฎร์ธานี


ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 600 ไร่  ทั้งปลูกในพื้นเปล่าและปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน  ขมิ้นชันสดของตำบลเขาวง ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 60-120 บาท สูงกว่าขมิ้นทั่วไป ที่ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 30 บาท  ตอนนี้สามารถส่งขายได้ทั้งในและต่างประเทศ  ภาพ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง