TNN online (คลิป) Winners-Losersโอกาสลงทุนครึ่งปีหลัง

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) Winners-Losersโอกาสลงทุนครึ่งปีหลัง

(คลิป)  Winners-Losersโอกาสลงทุนครึ่งปีหลัง

วันนี้ รายการเศรษฐกิจ Insight พาไปสรุปภาพไตรมาสสอง 2566 หา Winners-Losers กับโอกาสลงทุนครึ่งปีหลัง มองจากสรุป Winners-Losers ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ LH Bank จะแนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนในกลุ่มใดบ้าง และปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการลงทุนในครึ่งปีหลัง มีอะไรบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง