TNN (คลิป) ปิดแบงก์สหรัฐฯ โอกาสหรือความเสี่ยง

TNN

LH Bank Advisory

(คลิป) ปิดแบงก์สหรัฐฯ โอกาสหรือความเสี่ยง

(คลิป)  ปิดแบงก์สหรัฐฯ โอกาสหรือความเสี่ยง

วันนี้เราต้องมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา การปิดธนาคาร 2 แห่งมีผลกระทบอย่างไรต่อภาคการเงินทั่วโลกหรือไม่ จะมีผลกระทบลุกลามเป็นวิกฤตการเงินรอบใหม่หรือไม่ วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินในอาเซียนหรือไม่ และสถานะของธนาคารในอาเซียนเป็นอย่างไร